Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 44/2001

Splošne informacije

Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je z Evropsko skupnostjo sklenila vzporedni sporazum o Uredbi št. 44/2001 (Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah). Ta sporazum je začel veljati 1. julija 2007.

Sodna odločba, izdana v državi članici, se v drugih državah članicah prizna, ne da bi bil za priznanje potreben kakršen koli poseben postopek.

Sodna odločba, izdana v državi članici in izvršljiva v tej državi članici, se izvrši v drugi državi članici, ko je na zahtevo katere koli od zainteresiranih strank razglašena za izvršljivo v tej državi. Zahteva se vloži pri sodišču ali pristojnem organu, o katerem država članica uradno obvesti Komisijo v skladu s členom 39 Uredbe. Pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za razglasitev izvršljivosti se vloži pri sodišču, o katerem država članica uradno obvesti Komisijo v skladu s členom 43(2) in členom 44 Uredbe.

Uredbo (ES) št. 44/2001 je 10. januarja 2015 nadomestila Uredba (EU) št. 1215/2012 (Uredba Bruselj I (prenovitev)). Ta nova uredba se uporablja samo za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene 10. januarja 2015 ali po tem datumu. Uredba (ES) št. 44/2001 se še naprej uporablja za sodne odločbe, izdane v sodnih postopkih, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred 10. januarjem 2015, ki spadajo na področje uporabe navedene uredbe.

Uredba (EU) št. 1215/2012 se uporablja na Danskem v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Potrebne zakonodajne spremembe so na Danskem začele veljati 1. junija 2013.

Uredba določa dva obrazca.

Uradna obvestila držav članic v skladu s členoma 75 in 76 Uredbe (EU) št. 1215/2012 so na voljo tukaj.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja, za mednarodne potrošniške pogodbe

Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja v mednarodnih sporih med delavcem in delodajalcem

ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos
Zadnja posodobitev: 18/03/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.