Rentetarieven

Landspecifieke informatie over hoe elk EU-land de wettelijke rente berekent.

De berekening van wettelijke rente in het kader van de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken kan een rol spelen bij verschillende rechtsinstrumenten van de Europese Unie. Deze rechtsinstrumenten bevatten echter geen gedetailleerde regels inzake wettelijke rente en bijgevolg wordt overeenkomstig het nationale recht bepaald hoe en op welke grondslag de wettelijke rente moet worden berekend.

In grensoverschrijdende zaken kan dergelijke informatie relevant zijn en het is dus noodzakelijk daartoe toegang te hebben. Daarom heeft het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken informatiebladen opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe het begrip 'wettelijke rente' door de lidstaten wordt omschreven, of het nationale recht voorziet in wettelijke rente en, zo ja, op welke rechtsgrondslag en tegen welk percentage/bedrag. Er wordt ook informatie gegeven over de omstandigheden en voorwaarden waaronder deze percentages van toepassing zijn en over de berekeningswijze.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 09/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.