Ainult liikmetele

Teave tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku registreeritud liikmetele

Kui olete tsiviilasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liige, on teil selle lingi kaudu juurdepääs veebisaidile CIRCABC.

 

Kui soovite võtta ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, klõpsake siin.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.