Rozvod a rozluka

Pokud se sezdaný pár rozhodne, že se s konečnou platností rozejde, jeden z manželů nebo oba společně obvykle dají podnět pro rozvodové řízení.

Rozvod je ve většině zemí prohlášen soudem, jehož výrok manželství ukončuje.

Pokud má pár děti, vede rozvod kromě rozchodu manželů i k nové organizaci vztahů každého z nich ke společným dětem.

Vyvolává rovněž rozdělení majetku, který manželé společně vlastní, a, je-li to nutné, platbu příspěvku či výživného ze strany jednoho manžela druhému, nebo za účelem výživy dětí.

V Evropské unii existují pravidla umožňující zjistit, před kterým soudem musí být návrh na rozvod předložen, když se pár rozchází. Tato pravidla jsou zvláště užitečná pro páry, které se skládají ze dvou osob různé státní příslušnosti, nebo pokud manželé žili v průběhu manželství v různých členských státech.

Tato pravidla rovněž umožňují, aby byl rozvod, o kterém bylo rozhodnuto v jedné zemi Evropské unie, snadněji uznán v jiném členském státě a měl tam odpovídající účinky.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.