Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Bírósági árverések

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalásra akkor kerül sor, ha a bírósági végrehajtó ingó vagyontárgyat magához vesz (a polgári perrendtartás 954. cikke), vagy az adós tulajdonában lévő ingatlan vagyont vagy ingatlanra vonatkozó dologi jogot lefoglal (a polgári perrendtartás 992. cikke), és erről felnőtt tanú jelenlétében jegyzőkönyvet készít. A lefoglalt vagyontárgy értékét saját mérlegelési jogkörében a bírósági végrehajtó vagy a bírósági végrehajtó által megbízott szakértő állapítja meg. Ingatlan vagyon esetén független szakértőnek kell a piaci értéket meghatároznia.

A foglalási jegyzőkönyvben szerepelnie kell: a) az ingó vagyontárgy pontos leírásának annak érdekében, hogy az kétség nélkül beazonosítható legyen, b) a lefoglalt vagyontárgy bírósági végrehajtó vagy szakértő általi értékelésére való utalásnak, c) a kikiáltási árnak, amely legalább a vagyontárgy megállapított értékének kétharmada, d) utalásnak arra a végrehajtható okiratra, amely alapján a végrehajtás lefolytatásra kerül, az adósnak kézbesített végzésre és az összegre, amelynek fedezésére a vagyontárgy lefoglalása megtörtént, e) az árverés napjának, amely a lefoglalást követő legalább hét (7) hónappal, de az azt követő legfeljebb nyolc (8) hónapon belül folytatható le, az árverés helyének és az árverező nevének.

A foglalási jegyzőkönyv kivonatát – amelyben szerepel az eljárást kérő fél teljes neve, annak a személynek a teljes neve, akivel szemben az eljárást megindították, a lefoglalt vagyontárgyak rövid leírása, a kikiáltási ár, az árverező neve és pontos címe, illetve az árverés helye és ideje – tíz (10) nappal a lefoglalást követően közzé kell tenni az árverésekre vonatkozó hirdetményeket tartalmazó nemzeti önálló vállalkozói alap jogászi biztosítékok szekciójának bírósági kiadványokra vonatkozó közlönyének weboldalán.

Az árverésre csak akkor kerülhet sor, ha a fenti formai követelmények teljesülnek, ellenkező esetben az árverés érvénytelen.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A lefoglalt ingó vagyontárgyak árverésére nyilvánosan, közjegyző jelenlétében, a lefoglalás helye szerint az árverésre kijelölt helyen (a polgári perrendtartás 959. cikke), a lefoglalt ingatlan árverésére pedig nyilvánosan, közjegyző jelenlétében, az ingatlan fekvése szerint az árverésre kijelölt helyen (a polgári perrendtartás 998. cikke) kerül sor.

Az árverés során a résztvevők írásbeli, lezárt ajánlattételek benyújtását követően a polgári perrendtartás 959. cikkének (4) bekezdése szerint egymást követő szóbeli ajánlatokat tehetnek. Az árverés megkezdésekor az ajánlattevők az árverező felszólítására kötelesek az árverés helye szerinti elsőfokú bíróság területén képviselőt kijelölni, aki jogosult a végrehajtáshoz kapcsolódó iratok átvételére.

Az árverés megtartására szerdai munkanapon, a lefoglalás helye szerinti helyi polgári bíróságon kerül sor. Amennyiben a lefoglalt ingó vagyontárgy több helyi polgári bíróság területén található, az árverésre a bírósági végrehajtó által a foglalási jegyzőkönyvben kijelölt helyi polgári bíróságon kerül sor. Az ingatlan árverésére a bírósági végrehajtó mérlegelése szerint a végrehajtás helye, a lefoglalás helye vagy az ingatlan helye szerinti helyi polgári bíróságon kerül sor. Az ingatlan árverésére az ingatlan helye szerinti helyi polgári bíróságon kerül sor. Amennyiben az ingatlan több helyi polgári bíróság területén található, az árverésre a végrehajtást kérő személy döntése szerinti bármelyik helyi polgári bíróságon sor kerülhet.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Különleges vagyontárgyak lefoglalása (a polgári perrendtartás 1022–1033. cikke):

A végrehajtási eljárás adósának olyan tulajdonjogai is lefoglalhatók, amelyek lefoglalása nem lehetséges a polgári perrendtartás 953. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 982. cikkében és 992. cikkében foglalt eljárásokban, különösen a szellemi tulajdonjogok, szabadalmi jogok, filmjogdíjak és harmadik személyekkel szemben fennálló olyan követelések, amelyek kölcsönös teljesítéshez kötöttek, feltéve, hogy az ezekre vonatkozó anyagi jog rendelkezései lehetővé teszik e jogok átruházását (a polgári perrendtartás 1022. cikke).

Amennyiben a lefoglalt jog árverésen történő értékesítésének elrendelésére kerül sor, a helyi polgári bíróság árverezőt jelöl ki (a polgári perrendtartás 1026. cikke), és az eljárásra az ingó vagyontárgy árverezésére vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Nincsenek a vagyontárgyakat számon tartó nemzeti nyilvántartások.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

Nincsenek olyan adatbázisok, amelyek segítségével az adós anyagi javait vagy követeléseit fel lehetne kutatni.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

Bírósági árveréseket nem lehet online tartani.

Utolsó frissítés: 25/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.