Adaptarea drepturilor reale

Persoanele care au calitatea de moștenitor într-o țară din UE pot beneficia de drepturi de moștenire în altă țară din UE întrucât drepturile sunt adaptate pentru a corespunde pe cât de mult posibil cu drepturile de care aceștia ar fi beneficiat în țara lor de reședință.

Pentru a permite moștenitorilor sau legatarilor din altă țară din UE să beneficieze de drepturile create sau transferate prin succesiune, Regulamentul privind succesiunile prevede posibilitatea adaptării unui drept real necunoscut (drept de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile) la cel mai apropiat drept real echivalent în temeiul legii celeilalte țări din UE. În momentul adaptării acestui drept, ar trebui să se țină seama de obiectivele și interesele urmărite de dreptul real specific și de efectele care decurg din acesta.

În acest context, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a publicat câteva fișe informative privind legislația națională, în care se explică:

  • drepturile reale care s-ar putea naște în urma unei succesiuni
  • dacă astfel de drepturi trebuie înregistrate într-un registru al drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile
  • efectele înregistrării
  • normele și procedurile specifice pentru a adapta un drept real.

Pentru a consulta o fișă informativă privind legislația și procedurile naționale de adaptare a drepturilor reale într-o țară a UE, vă rugăm să faceți clic pe drapelul național corespunzător de pe această pagină.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.