Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adresse:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Efter anmodning kan Schadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsnævnet for voldsofre) sende dig en ansøgningsformular fra det relevante udenlandske organ. Så snart det nederlandske erstatningsnævn har modtaget det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle bilag, sørger den for en eventuel oversættelse og sender skemaet videre til det udenlandske erstatningsnævn.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen? Hvem betaler i givet fald for det?

Det nederlandske erstatningsnævn får om nødvendigt dokumenterne oversat og afholder udgifterne hertil.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer ved fremsendelsen til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 26/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.