Tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jos tuomioistuin on määrännyt jonkun maksamaan tietyn rahasumman tai toimimaan tietyllä tavalla, eikä määräystä ole noudatettu, tuomioistuimelta voi pyytää päätöksen täytäntöönpanoa.