Kurser, retlige netværk og agenturer

Juridisk uddannelse og faglige netværk

Vis mereVis mindre

Undervisning i EU-ret omfatter uddannelse af retsvæsenets aktører i materiel og processuel EU-ret og forbedring af deres viden om og kendskab til de andre medlemsstaters nationale retssystemer. Der gives prioritet til dommere og anklagere, der beskæftiger sig med håndhævelse af EU-retten. Undervisningen i EU-ret er imidlertid også vigtig for andre aktører i retsvæsenet, såsom medarbejdere ved retterne, advokater, anklagere, fogeder, notarer og retsmæglere. Afhængigt af deres erhverv og særlige behov, kan retsvæsenets aktører sende en ansøgning til et eller flere netværk eller organisationer, der udbyder de relevante uddannelsesaktiviteter.