Koulutus, oikeudelliset verkostot ja virastot

Oikeusalan koulutus- ja ammattiverkostot

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen tavoitteena on oikeusalan toimijoiden perehdyttäminen Euroopan unionin aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen sekä kansallisiin oikeusjärjestelmiin. Etusijalla ovat tuomarit ja syyttäjät, jotka vastaavat unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta. Eurooppalainen oikeusalan koulutus on kuitenkin erittäin tärkeää myös muille oikeusalan ammattilaisille, kuten tuomioistuinten henkilöstölle, lakimiehille, haaste- ja ulosottomiehille, notaareille ja sovittelijoille. Oikeusalan ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä koulutusta järjestäviin verkostoihin ja järjestöihin ammattialansa ja erityistarpeidensa mukaan.