Fejn u kif

Ir-rikors għall-qorti jista’ jwassal għal diversi mistoqsijiet. Din it-taqsima għandha l-għan li timla dak il-vojt fl-informazzjoni li wieħed jaf iġarrab meta jsib ruħu fi proċedimenti ġudizzjarji.