Reţeaua judiciară europeană în materie penală

Rețeaua judiciară europeană în materie penală (RJE) reunește punctele de contact din statele membre care oferă asistență în facilitarea cooperării judiciare în materie penală