Det europeiska straffrättsliga nätverket

Det europeiska straffrättsliga nätverket består av kontaktpunkter i EU-länderna som ska underlätta samarbetet i brottmål