Kompendium

„Kompendium“ slúži na vypracovanie žiadostí o justičnú spoluprácu medzi krajinami EÚ.

„Kompendium“ je nástroj na vypracúvanie žiadostí o justičnú spoluprácu, ako napríklad žiadosti o:

  • európsky vyšetrovací príkaz,
  • európsky zatýkací rozkaz.

Jeho cieľom je pomôcť odborníkom z právnej praxe

  • vyplniť tlačivo žiadosti a zabezpečiť uvedenie všetkých požadovaných informácií;
  • vložiť adresu a ďalšie údaje príslušného vykonávajúceho orgánu;
  • vložiť logo a úradnú adresu organizácie/orgánu.

Tlačivá sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Na účely vypracovania žiadostí je kompendium rozdelené na 3 časti:

  • Krajiny EÚ: Vyberte si na mape alebo zo zoznamu a vypracujte žiadosť o justičnú spoluprácu.
  • Nórsko: Táto časť slúži na vypracovanie žiadosti o vzájomnú pomoc v trestných veciach, ktorá je určená na odoslanie do Nórska.
  • Krajiny mimo EÚ: Táto časť slúži na predloženie žiadosti o vzájomnú pomoc v trestných veciach, ktorá je určená na odoslanie do krajiny mimo EÚ.

Spravovanie predchádzajúcich žiadostí

Systém umožňuje uložiť každú žiadosť na lokálny disk a vrátiť sa k nej neskôr, môžete tak napríklad pokračovať v práci na predchádzajúcej žiadosti (pozri ikonu Otvoriť žiadosť z lokálneho disku).

Tento nástroj nájdete tu (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte webovú stránku európskeho justičného portálu).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.