Suradnja sa zemljama izvan EU-a i pravosudnim mrežama

Osim bliskih veza sa zemljama kandidatkinjama i pridruženim zemljama, Europska pravosudna mreža uspostavila je odnose i s drugim pravosudnim mrežama diljem svijeta i nekoliko zemalja izvan EU-a.

U odjeljku o suradnji s trećim zemljama i pravosudnim mrežama na internetskoj stranici EJN-a kontaktne točke EJN-a mogu pristupiti podacima za kontakt članova tih pravosudnih mreža te kontaktnih točaka u zemljama izvan EU-a. Tako kontaktne točke EJN-a mogu pomoći nacionalnim tijelima i kada je potrebna suradnja izvan EU-a.

Pravni okvir

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između zemalja EU-a i zemalja izvan EU-a uređena je bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Multilateralni instrumenti uključuju instrumente koje su donijeli Vijeće Europe i UN te sporazume između EU-a i pojedinačnih zemalja. Te dokumente možete pronaći u pravosudnoj knjižnici.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.