Titlu executoriu european

Titlul executoriu european se eliberează în urma unei proceduri simple, care poate fi folosită pentru creanțele transfrontaliere necontestate. Această procedură permite ca o hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru referitoare la o creanță necontestată să fie recunoscută și executată cu ușurință într-un alt stat membru.

Pentru a transforma o hotărâre judecătorească într-un titlu executoriu european, judecătorul folosește un formular-tip, disponibil în toate limbile aici.

După ce instanța eliberează titlul executoriu european, acesta trebuie trimis autorității însărcinate cu executarea din statul membru în care locuiește debitorul sau în care se află activele acestuia.

Pe lângă titlul executoriu european, trebuie să trimiteți și un exemplar al hotărârii inițiale, putând fi necesară și o traducere a titlului, în funcție de limbile acceptate de autoritatea însărcinată cu executarea din celălalt stat membru. Nu sunt necesare alte formalități, hotărârea judecătorească putând fi executată în celălalt stat membru.

Linkuri relevante

Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind titlul executoriu european PDF (843 Kb) ro

Titlul executoriu european – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Ultima actualizare: 09/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.