Juridische bibliotheek

De juridische bibliotheek van het EJN in strafzaken heeft tot doel om beoefenaars van juridische beroepen alle beschikbare documenten te verstrekken die verband houden met de EU-rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking in strafzaken. De juridische bibliotheek bevat ook relevante documenten van andere instellingen (Raad van Europa, VN).

De juridische bibliotheek bevat ook de status van implementatie van de verschillende toepasselijke rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking in strafzaken. In dit deel wordt niet alleen de stand van zaken voor de verschillende lidstaten gegeven, maar ook, indien beschikbaar, informatie over de datum van inwerkingtreding, nationale wetgeving, links naar officiële kennisgevingen en aanvullende informatie.

De juridische bibliotheek omvat:

 • EU-rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking;
 • EU-rechtsinstrumenten inzake specifieke vormen van criminaliteit;
 • EU-rechtsinstrumenten inzake procesrecht;
 • EU-verdragen met derde landen op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken.

Binnen deze categorieën is de volgende informatie beschikbaar:

 • tekst van de rechtsinstrumenten;
 • status van implementatie;
 • Word-formulieren bij de verschillende instrumenten inzake wederzijdse erkenning;
 • bewerkbare pdf-formulieren;
 • verslagen (uit verschillende bronnen);
 • praktische informatie;
 • handboeken;
 • Europese rechtspraak;
 • nationale wetgeving.

De pagina is hier beschikbaar (opgelet: u verlaat het e-justitieportaal).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.