Experți criminaliști

Informații cu privire la găsirea unui expert criminalist în țările UE

Ce sunt examinările criminalistice?

Examinări ale unui obiect sau ale unei situații care necesită cunoștințe de specialitate într-un anumit domeniu specializat, efectuate de un expert criminalist (cunoscut și ca specialist în expertiză criminalistică). Specialitățile și denumirile pot fi diferite de la o țară la alta.

Specialitățile cele mai frecvente sunt:

 • examinarea amprentelor digitale;
 • examinarea ADN-ului;
 • examinarea documentelor;
 • examinarea scrisului;
 • investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice;
 • medicina legală;
 • psihiatria medico-legală;
 • balistica;
 • toxicologia medico-legală;
 • examinarea solului;
 • examinarea vopselei și a sticlei;
 • analiza accidentelor rutiere.

Experții criminaliști nu interpretează legea și nici nu analizează modul în care aceasta este aplicată. În majoritatea țărilor din UE, aceștia sunt fie angajați de către o instituție de expertiză criminalistică de stat, fie își desfășoară activitatea pe cont propriu.

Sarcini și responsabilități

Sarcinile și responsabilitățile experților criminaliști și dreptul acestora de a efectua examinări criminalistice sunt prevăzute în legislația națională. Majoritatea țărilor prevăd cerințe (educație, formare și/sau certificare) pentru recunoașterea ca expert criminalist și pentru efectuarea examinărilor criminalistice într-un anumit domeniu.

Rezultatele unei examinări criminalistice sunt prezentate în detaliu într-un raport de expertiză criminalistică (cunoscut și sub numele de aviz al unui expert). În acest document, expertul criminalist utilizează rezultatele unui studiu științific sau al unei examinări fizice a unui obiect sau a unei situații pentru a oferi răspunsuri motivate la întrebările formulate de către persoana responsabilă de proceduri (de exemplu, anchetatorul sau procurorul) sau de către instanță.

Examinările criminalistice pot fi efectuate în contextul unor proceduri penale, administrative sau civile, fie ca parte a cercetării din etapa premergătoare judecății (de obicei la cererea unui anchetator sau a unui procuror), fie în cursul cercetării efectuate de instanță (la cererea instanței).

Găsirea unui expert criminalist

 • Austria
 • Republica Cehă: Nu există o bază de date cu experți criminaliști – experții lucrează de obicei în cadrul poliției.
 • Grecia: Nu există un registru național oficial al experților criminaliști. O dată pe an, este emisă o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță care conține o listă a tuturor experților. Această listă conține date cu caracter personal și, din acest motiv, nu poate fi publicată sau pusă la dispoziția publicului. Aceasta nu poate fi utilizată decât de Tribunal pentru a facilita soluționarea fiecărei cauze pendinte introduse pe lângă acesta.
 • Franța: Nu există un registru național al experților criminaliști. Curtea Supremă franceză (Cour de Cassation) publică liste de experți (referitoare la toți experții judiciari, nu doar la experții criminaliști) înregistrați pe lângă fiecare curte de apel.
 • Țările de Jos
 • România: În prezent nu există niciun registru electronic al experților criminaliști din România. Cu toate acestea, Ministerul Justiției a lansat un proiect care vizează crearea unui astfel registru. Între timp, Ministerul Justiției pune la dispoziție o listă PDF aici.
 • Slovenia: Există un registru al tuturor martorilor experți din cadrul instanțelor, care include, de asemenea, experți criminaliști naționali.
 • LetoniaEstonia și Lituania au un registru comun al specialiștilor în expertiză criminalistică - disponibil gratuit în limba engleză prin intermediul:

Informații referitoare la alte țări ale UE vor fi publicate în curând.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.