Javne isprave

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2016/1191

U srpnju 2016. Europska unija donijela je Uredbu kojom se pojednostavnjuje optjecaj određenih javnih isprava među državama članicama. Cilj je Uredbe smanjiti birokraciju i troškove za građane koji moraju predočiti javnu ispravu koju su izdala tijela neke države članice EU-a tijelima druge države članice. U skladu s Uredbom javne isprave (primjerice, rodni ili vjenčani list) izdane u državi članici moraju biti prihvaćene kao vjerodostojne u drugoj državi članici bez pečata o potvrdi autentičnosti (apostila). Javne isprave obuhvaćene Uredbom su konkretno isprave iz evidencija o osobnom stanju (primjerice o rođenju, smrti, braku, registriranom partnerstvu, posvojenju), ali i isprave o boravištu i nepostojanju kaznene evidencije.

Uredbom se također ukida obveza da se u svim slučajevima dostavljaju ovjerene kopije i ovjereni prijevodi javnih isprava koje su izdane u drugoj državi članici. Uvode se neobvezni višejezični standardni obrasci koji se mogu priložiti javnim ispravama kako bi se izbjegla potreba za prevođenjem. Uredbom nije uređeno priznavanje u državi članici sadržaja ili učinaka javne isprave izdane u drugoj državi članici. Priznavanje sadržaja ili učinaka ovisi o pravu države primateljice. Uredba se primjenjuje od 16. veljače 2019.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.