Drittijiet fundamentali

Skopri kif id-drittijiet fundamentali huma protetti fl-Unjoni Ewropea.

Uri aktarUri inqas

L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Sib informazzjoni importanti dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea.