Temeljne pravice v Evropski uniji

Organi in pravni dokumenti, ki varujejo vaše pravice v EU

Pravni instrumenti

Vaše temeljne pravice so v EU varovane na:

Listina:

  • združuje vse pravice (osebne, državljanske, politične, ekonomske, socialne), ki jih imajo ljudje v EU, v enem samem besedilu,
  • jih kodificira kot vrsto temeljnih pravic,
  • vsebuje več novejših pravic, kot sta varstvo podatkov in dobro javno upravljanje.

Več informacij je na voljo v aplikaciji za Listino.

Glej tudi strategijo Komisije za izvajanje Listine.

Listina institucijam EU (Evropski komisiji) ne daje splošne pristojnosti za posredovanje na področju temeljnih pravic v državah EU.

Komisija lahko posreduje le, kadar gre za zakonodajo EU, na primer kadar nacionalni ukrep uporablja zakonodajo EU na način, ki ni združljiv z Listino.

Organi

Pri vprašanjih, pri katerih so po vašem mnenju kršene vaše temeljne pravice, vam lahko pomagajo naslednji organi:

1. Sodišče Evropske unije

Če (kot posameznik ali organizacija) menite, da pravni akt EU krši vaše temeljne pravice, lahko vložite tožbo pri Sodišču. Sodišče lahko pod določenimi pogoji tak akt razveljavi.

Pri Sodišču ne morete vložiti tožbe neposredno proti drugemu posamezniku, organizaciji ali vladi.

2. Evropsko sodišče za človekove pravice (Svet Evrope)

Pri tem sodišču lahko vložite pritožbo, če menite, da je država EU kršila temeljno pravico, ki jo varuje Evropska konvencija o človekovih pravicah.

Preverite, ali je vaša pritožba dopustna.

Sodišče razlaga Konvencijo https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/, ki ni instrument EU, temveč instrument, ki zavezuje vse države EU.

3. Agencija za temeljne pravice

Agencija EU za temeljne pravice institucijam EU in vladam držav članic EU zagotavlja pomoč in strokovno znanje pri izvajanju prava EU na področju temeljnih pravic.

Zbira in objavlja podatke o tem, kako države EU spoštujejo te pravice v okviru področja uporabe prava EU.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.