Vejledning om chartret

Disse afsnit vil indeholde detaljerede oplysninger om EU's charter om grundlæggende rettigheder og om dets anvendelsesområde, fortolkning og virkninger.