Къде мога да получа помощ?

Настоящият раздел ще Ви помогне да подадете жалба до съответната служба в държавата, в която е извършено предполагаемото нарушение на Вашите права.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Както е посочено в договорите на ЕС, публичните органи и съдилищата в ЕС носят основната отговорност за прилагането на правото на ЕС. Ако смятате, че предоставените от правото на Европейския съюз основни права не са били зачетени от националните органи на държава от ЕС, съществуват различни способи за правна защита.