Hvor kan jeg få hjælp?

I dette afsnit kan du få hjælp til at klage til den relevante myndighed i det land, hvor du mener, at en overtrædelse af dine rettigheder har fundet sted.

Vis mereVis mindre

Som fastsat i EU-traktaterne har offentlige myndigheder og domstolene i EU det primære ansvar for anvendelsen af EU-retten. Hvis du mener, at grundlæggende rettigheder efter EU-retten ikke er blevet respekteret af de nationale myndigheder i et EU-land, er der forskellige muligheder for i den anledning enten at indbringe en sag for domstolene eller klage til en offentlig myndighed.