Medjazzjoni

It-tilwimiet jistgħu jkunu solvuti mingħajr rikors għall-qrati. Tista’ wkoll tikkunsidra tekniki ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (“ADR”) bħall-medjazzjoni jekk ma tistax issib soluzzjoni għat-tilwima waħdek.

Uri aktarUri inqas

Il-medjazzjoni tkun definita bħala proċess strutturat li permezz tiegħu żewġ partijiet jew aktar f’tilwima jippruvaw minn rajhom, fuq bażi volontarja, jilħqu ftehim dwar is-soluzzjoni tat-tilwima tagħhom bl-assistenza ta’ parti terza newtrali u kwalifikata (“medjatur”). Dan il-proċess jista’ jinbeda mill-partijiet jew jiġi ssuġġerit jew ordnat minn qorti jew ikun preskritt bil-liġi ta’ Stat Membru.

Il-medjazzjoni tista’ tintuża biex jissolvew tilwimiet ma’ ditta, kummerċjant, min iħaddmek, saħansitra ma’ membru tal-familja tiegħek, f’pajjiżek jew barra pajjiżek.

Il-proċess li jintlaħaq ftehim permezz tal-medjazzjoni, normalment ikun aktar veloċi u jiswa anqas flus minn proċediment fil-qorti.