Bemiddeling in EU-landen

Bemiddeling/mediation bevindt zich in verschillende fasen van ontwikkeling in de lidstaten. Een aantal lidstaten hebben een uitgebreide wetgeving of procedurevoorschriften in verband met bemiddeling/mediation. In andere lidstaten hebben de wetgevende instanties weinig belangstelling getoond voor het reguleren van bemiddeling/mediation. Er zijn evenwel lidstaten met een solide cultuur op het gebied van bemiddeling/mediation die hoofdzakelijk op zelfregulering vertrouwen.

Steeds meer geschillen worden aanhangig gemaakt bij een rechter. Daardoor moet niet alleen langer op een oplossing voor de beslechting van geschillen worden gewacht, maar zijn tevens de gerechtskosten zodanig gestegen dat ze vaak niet langer in verhouding staan tot de bedragen waarover het geschil gaat.

Bemiddeling/mediation is in de meeste gevallen sneller en daardoor gewoonlijk goedkoper dan gewone procedures voor een rechter. Dat is vooral zo in landen waar het gerecht een aanzienlijke achterstand heeft en een gemiddelde procedure voor de rechter verscheidene jaren aansleept.

Daarom neemt de belangstelling voor bemiddeling/mediation bij de beslechting van geschillen als alternatieve oplossing voor rechterlijke beslissingen toe, ondanks de verscheidenheid wat betreft de gebieden en de methoden voor bemiddeling/mediation in de Europese Unie.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.