Všeobecné informace

Co se týče využívání videokonferencí v přeshraničních případech, studie ukázaly, že z technického hlediska jsou systémy videokonferencí používané v různých členských státech interoperabilní. V některých členských státech je videokonferenční zařízení v soudních síních široce dostupné. Při neexistenci technických překážek by se mělo více pozornosti věnovat zvyšování povědomí o možném využití videokonferencí a vytváření praktických nástrojů na jejich podporu.

Za tímto účelem můžete v tomto oddíle nalézt tyto informace:

  • informace o obecné politice v oblasti videokonferencí;
  • brožuru, kterou vypracovala Rada Evropské unie a která obsahuje všeobecné informace o právním rámci, technických otázkách a osvědčených postupech u přeshraničních konferencí – viz přiložený dokument;
  • příručku s podrobnějšími informacemi pro právní odborníky (tj. soudce, soudní úředníky a soudní techniky);
  • dokazování prostřednictvím videokonference;
  • informace o vnitrostátních nástrojích, jež umožňují právníkům ověřit dostupnost videokonferenčního zařízení u konkrétního soudu v jiném členském státě (informace v tomto oddíle jsou založené na výstupech poskytnutých ministerstvy spravedlnosti všech členských států);
  • dynamické formuláře, které se v současné době týkají pouze přeshraničních řízení v občanskoprávních a obchodních věcech podle nařízení Rady ze dne 28. května 2001 (viz právní rámec). Pomocí nich může žádající soud vyplnit žádosti elektronicky, zkontrolovat, zda je požadavek úplný, vytisknout si jej a uložit, přeložit do jazyka dožádaného soudu a dané dokumenty zaslat elektronickou poštou.
  • výsledky projektu v oblasti přeshraničních videokonferencí (Multi-aspect Initiative to Improve Cross-border Videoconferencing), který realizovaly členské státy účastnící se expertní skupiny pro videokonference a který byl financován v rámci programu spravedlnost. Cílem projektu bylo podpořit praktické využití videokonferencí a sdílet osvědčené postupy a zkušenosti s jejich prováděním. Projekt se ve svých výsledcích zaměřoval na soudce, státní zástupce a soudní úředníky z členských států, kteří se účastní přeshraničních řízení, a rovněž i na technické pracovníky, kteří plánují a usnadňují pořádání videokonferencí.

Související přílohy

Brožura  PDF (3073 Kb) en

Doporučení Rady – „Podpora využívání a sdílení osvědčených postupů pro přeshraniční videokonference v oblasti justice ve členských státech a na úrovni EU“

Závěrečná zpráva  PDF (1210 Kb) en pracovní skupiny Rady pro e-právo (e-Justice) – Expertní skupina pro videokonference (přílohy níže)

Výsledky projektu v oblasti přeshraničních videokonferencí („Multi-aspect Initiative to Improve Cross-border Videoconferencing“) ZIP (2019 Kb) en

Praktické pokyny pro uplatňování nařízení o dokazování  PDF (74 Kb) en

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.