Általános információk

A határokon átnyúló ügyekben a videokonferencia alkalmazását illetően a készült tanulmányok kimutatták, hogy technikai szempontból a különböző tagállamokban használt videokonferencia-rendszerek kölcsönösen összekapcsolhatók. Számos tagállamban széles körben áll a bíróságok rendelkezésére videokonferencia-berendezés a tárgyalótermekben. Tekintettel arra, hogy technikai akadályok nincsenek, több figyelmet kell fordítani a videokonferencia alkalmazásának lehetőségére való figyelemfelhívásra, és a videokonferenciák lefolytatásának megkönnyítését szolgáló gyakorlati eszközök kialakítására.

Ennek érdekében ebben a részben az alábbi információkat találja:

  • információk a videokonferenciákra vonatkozó általános elvekről;
  • az Európai Unió Tanácsa által készített tájékoztató füzet, amely a határon átnyúló videokonferenciák jogi keretére, a technikai kérdésekre és a bevált gyakorlatokra vonatkozó általános információkat tartalmaz – lásd a csatolt dokumentumot;
  • részletes információkat tartalmazó kézikönyv a szakemberek (pl. bírák, bírósági tisztviselők és bírósági technikusok) számára;
  • Bizonyításfelvétel videokonferencia révén;
  • a tagállami berendezésekre vonatkozó információk, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy rendelkezésre áll-e videokonferencia-berendezés egy adott tagállam meghatározott bíróságán (az e részben szereplő információk a tagállamok igazságügyi minisztériumai által szolgáltatott adatokon alapulnak);
  • dinamikus formanyomtatványok, amelyek jelenleg csak a 2001. május 28-i tanácsi rendelet szerinti, határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkoznak (lásd a jogszabályi keretet). Ezek lehetővé teszik a megkereső bíróság számára a kérelmek online kitöltését, a kérelem hiánytalanságának ellenőrzését, a kérelem nyomtatását, elmentését, a megkeresett bíróság nyelvére való lefordítását és e dokumentumok e-mailben való elküldését;
  • A „Több szempontú kezdeményezés a határokon átnyúló videokonferenciák javítása érdekében” projekt – amelyet a videokonferenciákkal foglalkozó szakértői csoportban részt vevő tagállamok valósítottak meg és amelyet a Jogérvényesülés program finanszírozott – eredménye A projekt célja a határokon átnyúló videokonferenciák gyakorlati használatának előmozdítása és a bevált módszerek és szakértelem megosztása volt. A projekt eredményei a határokon átnyúló ügyekben szerepet betöltő tagállami igazságszolgáltatások bíráit, ügyészeit és bírósági tisztviselőit célozzák, valamint a videokonferenciákat tervező és támogató műszaki személyzetet.

Kapcsolódó csatolmányok

Tájékoztató füzet  PDF (3073 Kb) en

A Tanács ajánlásai – „Az igazságügy területén a határokon átnyúló videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása és a legjobb gyakorlatok megosztása a tagállamokban és uniós szinten”

A Tanács e-jogi (e-igazságügyi) munkacsoportjának zárójelentése  PDF (1210 Kb) en – Videokonferenciákkal foglalkozó szakértői csoport (mellékletek lent)

A „Több szempontú kezdeményezés a határokon átnyúló videokonferenciák javítása érdekében” projekt eredményei  ZIP (2019 Kb) en

Gyakorlati útmutató a bizonyításfelvételről szóló rendelet alkalmazásához  PDF (74 Kb) en

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.