Käsikirja

3.2. Yleiset järjestelyt ja laatuperiaatteita

47. Videoneuvottelujärjestelmä olisi asennettava siten, että asianomaisille henkilöille tarjoutuu tarkka kuva tapahtumista vieraassa paikassa (pyynnön esittäneen tai vastaanottaneen viranomaisen luona). Näkö- ja kuuloyhteyden laadun osalta olisi otettava riittävästi huomioon asianomaisten henkilöiden tarpeet. Siksi videoneuvottelujärjestelmän olisi oltava korkealaatuinen. Vain silloin videoneuvotteluna suoritettu kuuleminen on varteenotettava vaihtoehto kasvokkain tapahtuvalle kuulemiselle. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että ääni ja kuva on sovitettava toisiinsa täsmällisesti ja ilman havaittavaa viivettä. Lisäksi henkilöiden ulkoisen olemuksen, kasvonilmeiden ja eleiden olisi erotuttava selvästi.

Videoneuvottelulaitteisto

48. Videoneuvottelulaitteiston käytön helpottamiseksi sen kaikkien osien tulisi olla mahdollisimman pitkälle standardoituja samantyyppisten laitteiden ja samanlaisen konfiguraation pohjalta. Videoneuvottelulaitteisto olisi mahdollisuuksien mukaan integroitava oikeussalin vakiintuneisiin työskentelyjärjestelyihin ja -infrastruktuuriin. Videoneuvottelulaitteet olisi oikeussalissa mahdollisimman pitkälle asennettava ja niitä olisi käytettävä niin, että tuntuisi siltä kuin olisi perinteinen oikeusistunto. Seuraavissa osioissa käsitellään kuvaan, valaistukseen, ääneen sekä laitteiden (kamerat, mikrofonit ja näytöt) sijoitteluun ja käyttöön liittyviä eri näkökohtia.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.