Käsikirja

2.3. Tarvittavat valmistelut

22. Kun pyyntö on hyväksytty, voidaan aloittaa käytännön valmistelut.

23. Rajatylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevissa oikeudenkäynneissä, joissa pyyntö on esitetty toisen jäsenvaltion tuomioistuimelle, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ilmoittaa pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ja/tai asianosaisille osallistumisen päivämäärän, ajan ja edellytykset. Olisi harkittava alustavia neuvotteluja pyynnön esittäneen tuomioistuimen kanssa kuulemisen päivämäärästä ja ajasta. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin kutsuu todistajan kuultavaksi ja toteuttaa vaadittaessa tarvittavat pakkokeinot. Pyyntö on pantava täytäntöön 90 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

24. Jos kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen, pyynnön esittänyt tuomioistuin vastaa itse kuulemisen järjestämisestä ja siitä, että todistajalle ilmoitetaan kuulemisen päivämäärä, aika ja paikka sekä se, että todistaminen on vapaaehtoista. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselimen tai toimivaltaisen viranomaisen olisi avustettava pyynnön esittänyttä tuomioistuinta, sillä sen on edistettävä videoneuvottelujen käyttöä. Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on noudatettava keskuselimen tai toimivaltaisen viranomaisen asettamia ehtoja, ja ne voivat myös nimetä jäsenvaltionsa tuomioistuimen varmistamaan ehtojen noudattamisen.

25. Rikosoikeudellisissa asioissa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion oikeusviranomainen kutsuu henkilön kuultavaksi oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Tavasta, jolla henkilö kutsutaan tuomioistuimeen, säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

26. Lisäksi pyynnön esittäneen tuomioistuimen ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion videoneuvottelupalvelun (joka voi olla tuomioistuin) on tehtävä varaus oikeussalia tai todistajainhuonetta varten. Jos kuulemisessa käytetään tulkkausta ja kyse on välittömästä todisteiden vastaanottamisesta siviilioikeudellisissa asioissa, pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa yhteyttä tulkkeihin ja tekee tulkkien kanssa sopimuksen (palkkiosta, mahdollisista matkajärjestelyistä ja muista kustannuksista).

27. Videoneuvottelulaitteiden käytettävyys on käytännön valmisteluissa keskeisellä sijalla.

Kyseessä olevien tuomioistuinten, vankiloiden tai muiden videoneuvottelupaikkojen teknisten asiantuntijoiden on aina tarpeen olla keskenään yhteydessä hyvissä ajoin ennen videoneuvottelua videoneuvottelulaitteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi (kamerat, mikrofonit, näytöt, ISDN-linjat jne.)

On suositeltavaa testata laitteet ja yhteydet vähintään yhtä päivää ennen varsinaista videoneuvottelua. Lisäksi saattaa osoittautua hyödylliseksi lähettää ISDN-puhelinlinjojen numerot ja faksinumerot kyseessä olevien tuomioistuinten tekniselle henkilöstölle ja virkailijoille.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.