Kézikönyv

2.6. Jegyzőkönyv a kihallgatásról

40. A határokon átnyúló büntetőeljárások során a kihallgatás befejezését követően a megkeresett tagállam igazságügyi hatóságának jegyzőkönyvet kell készítenie  a videokonferencia útján történő kihallgatásról . A jegyzőkönyv feltünteti a kihallgatás időpontját és helyszínét, a kihallgatott személy azonosságát, a kihallgatásban részt vevő minden egyéb személy azonosságát és funkcióját, a letett esküket, valamint hogy a kihallgatásra milyen technikai feltételek mellett került sor. E jegyzőkönyvet a megkeresett tagállam illetékes hatósága továbbítja a megkereső tagállam illetékes hatóságának.

41. Hasonlóképpen a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi eljárásokban a bizonyításfelvételről szóló rendelet 10–12. cikke értelmében benyújtott (azaz közvetett) kérelmek esetében a megkeresett bíróság elküldi a megkereső bíróságnak a kérelem teljesítését megállapító iratokat, és adott esetben visszaküldi a megkereső bíróságtól kapott dokumentumokat. Az iratokhoz a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet mellékletében szereplő H. formanyomtatványon mellékelni kell a teljesítés igazolását.

42. A polgári és kereskedelmi ügyekben közvetlen bizonyításfelvétel esetén, amennyiben az alkalmazott videokonferencia-berendezést nem a bíróság bocsátja rendelkezésre, az adás minden költségét – beleértve a felszerelés és a működtetésére felvett technikai személyzet bérlési költségeit – a videokonferenciát kérelmező fél fedezi. A közvetett bizonyításfelvétellel kapcsolatban az általános alapelv az, hogy a kérelem teljesítése nem vonhat maga után adók vagy költségek visszatérítésére vonatkozó igényt. Azonban ha a megkeresett bíróság úgy kívánja, a megkereső bíróságnak biztosítania kell a videokonferencia alkalmazásából eredő költségek megtérítését.

43. Büntetőügyekben, amennyiben a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény alkalmazandó, a videokapcsolat létesítésének költségeit, a videokapcsolatnak a megkeresett tagállamban történő fenntartásának költségeit, valamint a tolmácsok díjazásának költségeit, a tanúk és szakértők számára fizetett költségtérítést, valamint a megkeresett tagállamban történő utazásuk során felmerült költségeket a megkereső tagállam megtéríti a megkeresett tagállamnak, kivéve ha a megkeresett tagállam ezek egészének vagy egy részének a megtérítéséről lemond.

44. Hasonlóképpen a polgári és kereskedelmi eljárásokban, amennyiben a megkeresett bíróság úgy kívánja, a megkereső bíróságnak kell biztosítania a szakértőknek és tolmácsoknak kifizetett díjak, valamint a videokonferenciával kapcsolatban felmerülő költségek haladéktalan visszatérítését (a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet 18. cikkének alkalmazása).

Utolsó frissítés: 08/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.