Manual

3.3.2.  Conexiuni multipunct

66. În cadrul videoconferinţelor transfrontaliere trebuie, de asemenea, ca sistemul autorităţii solicitante să poată fi conectat la sisteme ale autorităţii solicitate. De obicei, videoconferinţele transfrontaliere se referă la stabilirea unei conexiuni vizuale şi audio între două locaţii (punct la punct), şi anume locaţia autorităţii solicitante şi locaţia autorităţii solicitate.

În unele cazuri, ar putea fi necesară stabilirea conexiunii între mai mult de două locaţii în mod simultan (multipunct). Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când un interpret aflat într-o a treia locaţie este conectat la procedurile judiciare. Legăturile pot fi stabilite printr-o conexiune aparţinând unei părţi terţe.

67. Conexiunile punct la punct şi conexiunile multipunct trebuie, de asemenea, să fie conforme cu standardele internaţionale aplicabile videoconferinţelor. Aceste standarde au fost elaborate de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT). . Anexa II la prezentul ghid cuprinde o listă detaliată a acestora.

De asemenea, conexiunea transfrontalieră a sistemelor de videoconferinţă trebuie protejată astfel încât să se evite interceptarea ilegală a înregistrărilor de către terţi. În cazul în care se utilizează conexiunea IP-IP, trebuie ca instanţele judecătoreşti participante să convină asupra metodelor de criptare necesare.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.