Manual

2.4. Activitatea de interpretare

28. În cadrul videoconferințelor transfrontaliere, ar putea fi necesară prezența unui interpret, fie la instanța solicitantă, fie la cea solicitată. Interpretul poate să lucreze fie la distanță, în timp ce părțile se află în aceeași locație, de exemplu în instanță (interpretare la distanță), fie, în cazul în care un participant la distanță (de exemplu un pârât sau un martor) solicită un interpret, interpretul se află fie în același loc cu participantul la distanță, fie la locul principal (interpretare în cadrul videoconferinței).

28 a. Utilizarea interpretării în timpul videoconferinței (…) este o provocare pentru participanții la audiere și pentru interpret. Este posibil ca martorul să nu fie obișnuit să lucreze cu interpreți și senzația de depărtare poate crea probleme cu interpretarea. Pentru interpreți, coordonarea de către judecător a ordinii în care părțile implicate vorbesc este de ajutor.

29. Obținerea de probe se desfășoară de obicei cu interpretare consecutivă. În cadrul interpretării consecutive, judecătorul joacă un rol central în gestionarea interpretării și în formularea de instrucțiuni pentru martor sau interpret în timpul audierii. Date fiind complexitățile videoconferințelor și ale activității de interpretare în cadrul juridic, se recomandă ca interpretarea consecutivă să fie utilizată atunci când interpretul este separat de persoanele care solicită interpretare, datorită faptului că acest tip de interpretare permite cu mai multă ușurință clarificări și intervenții care pot fi necesare pentru a garanta că interpretarea este fidelă.

29 a. Interpretarea simultană este mai solicitantă, întrucât presupune existența unei cabine speciale pentru interpret și transmiterea interpretării către persoanele care ascultă prin intermediul unui echipament special pentru acest scop (transmițător, receptor și căști). Atunci când documentele scrise sunt prezentate în timpul audierii sau al procesului, adesea este necesară utilizarea traducerii verbale de tip „prima vista" a textului scris. Dacă interpretul nu se află în instanță atunci când documentul este prezentat, trebuie utilizate camere pentru document în timpul videoconferinței.

30. În cazul în care se apelează la interpreți la distanță aflați într-o locație terță, în afara instanței, ar trebui acordată atenție măsurilor de pregătire și informațiilor preliminare cu privire la echipamentul tehnic existent în locația terță în cauză, precum și testării conexiunilor dintre locații înainte de audierea propriu-zisă. Mai mult, trebuie să se acorde atenție acusticii și calității sunetului în locul unde se află interpretul la distanță.

30 a. Alte aspecte care ar trebui luate în considerare sunt formatul sălilor în care sunt folosite videoconferințele și interpretarea și poziționarea interpretului și a celorlalți participanți. Comunicarea verbală și non-verbală joacă un rol fundamental în a-l ajuta pe interpret să înțeleagă ce se spune, să surprindă nuanțele și să soluționeze posibile ambiguități. În consecință, interpretul ar trebui să fie în măsură să vadă fețele, expresiile fețelor, și, dacă este posibil, mișcarea buzelor participanților aflați la distanță. Acest lucru are consecințe pentru poziția participanților față de camerele care transmit imaginea video a interpretului. Interpretul ar trebui să aibă o vedere frontală a participanților la distanță. În același timp, interpretul ar trebui să nu devină centrul atenției doar pentru că apare pe un ecran video. Cu alte cuvinte, configurația nu ar trebui să dea naștere unei situații în care părțile principale trebuie să se întoarcă cu spatele una la cealaltă, pentru a-l vedea pe interpret.

30 b. Ar trebui, de asemenea, atrasă atenția asupra faptului că atât fiabilitatea, cât și securitatea transmisiilor ar trebui garantate.

31. În cazul în care se apelează la interpreți în cadrul procesului de utilizare a videoconferințelor, trebuie să se acorde atenție următoarelor aspecte:

 • Ar trebui garantate comunicarea și interpretarea de înală calitate;
 • În timpul interpretării, impactului aspectelor tehnice, precum controlul asupra echipamentului (de exemplu controlul asupra mișcării camerei la interpretarea pe bază video); Acest lucru poate fi îndeosebi delicat pentru interpretarea la distanță, trebuind să fie garantate cadrul și imaginea locației de la distanță.
 • Gestionarea comunicării este esențială: ar trebui să existe posibilități de intervenție a interpretului (anterior și ulterior unei interpretări, pentru întrebări menite să clarifice conținutul);
 • Calitatea sunetului este esențială, după cum este și impactul decalajului în transmisia datelor (aproximativ 0,5 secunde) asupra problemelor de interacțiune în timpul interpretării.

32. În ceea ce privește calitatea interpretării, calificările necesare pentru interpreți în instanță diferă între statele membre. Acest aspect trebuie luat în considerare momentul solicitării de utilizare a videoconferințelor în cadrul asistenței juridice reciproce sau a obținerii de probe.

32 a. Pentru a depăși dificultățile întâmpinate în cadrul videoconferințelor, dublate de interpretare și de percepțiile negative care ar putea exista între participanți, s-ar putea dovedi utile următoarele recomandări referitoare la modul de punere în aplicare și de utilizare a interpretării prin mijloace video:

A. Planificarea, procurarea și instalarea echipamentului pentru videoconferințe pentru instanțe

 • ar trebui identificate nevoile:
  amplasarea precisă, cine vorbește cu cine, cine pe cine are nevoie să vadă, aceste aspecte ar trebui indicate.
 • în faza de planificare, ar trebui implicată expertiza:
  este foarte important ca planificarea să implice experți în activitatea de interpretare/lingviști, experți juriști și experți în tehnologie pentru a identifica particularitățile locației.
 • ar trebui utilizată tehnologie de înaltă calitate:
  ar trebui asigurate sunet și imagine de înaltă calitate pentru toate părțile implicate și echipament suplimentar pentru interpret, după cum este necesar; ar trebui folosită o cameră separată pentru documente (pentru prezentarea documentelor, a imaginilor și a altor materiale care pot facilita interpretarea). Trebuie să se țină seama de faptul că interpretarea simultană are cerințe specifice privind calitatea (ridicată) audio și video și sincronizarea sunetului și a imaginilor comparativ cu interpretarea consecutivă.
 • ar trebui să aibă loc faza de încercare și identificare a erorilor („trial and error"):
  în special înaintea oricărei achiziții, puneri în aplicare sau instalări de echipament pentru videoconferințe de anvergură. Ar trebui identificate elementele dificile din procesul de comunicare și ar trebui făcute modificările necesare.
 • ar trebui permisă o introducere graduală a noii tehnologii:
  ar trebui să se înceapă cu cazurile cu impact redus pentru a evalua efectul tehnologiei în fiecare etapă și pentru a evalua implicațiile pentru următoarea etapă.
 • ar trebui să se asigure mediul de lucru adecvat pentru interpret,
  precum un mediu de lucru ergonomic și liniștit și ar trebui să i se permită acestuia să controleze echipamentul.

B. Sporirea utilizării cu ușurință a interpretării la distanță prin videoconferințe în instanțe

 • ar trebui să se lucreze cu participanți și interpreți calificați:
  ar trebui să participe interpreți calificați în mod adecvat și membri ai personalului judiciar care au experiență în lucrul cu interpreții pentru a asigura o calitate suficientă care să garanteze caracterul echitabil al procedurilor.
 • ar trebui să se asigure formare pentru interpreți și personalul judiciar:
  ar trebui să se asigure o expunere într-o etapă preliminară înainte de instalarea tehnologiei. Apoi ar trebui să fie disponibilă o formare profesională continuă (inclusiv sensibilizarea cu privire la contextul mai larg, cunoașterea tehnologiei, tehnici privind situația comunicațională și de sprijin precum gestionarea stresului).
 • ar trebui să se convină asupra procedurilor privind evaluarea riscurilor:
  ar trebui utilizate proceduri pentru a se decide dacă este sau nu adecvată o legătură video alături de interpretare și ar trebui consultați interpreți experimentați.
 • ar trebui elaborate orientări/protocoale:
  acestea ar trebui să precizeze cine raspunde de rezervarea, calendarul, testarea, inițierea și controlarea conexiunii; ar trebui să descrie procedura înainte, în timpul și după sesiune (instruirea interpretului, începutul sesiunii, introduceri, reguli în cursul sesiunii, analize ulterioare) pentru toți participanții.
 • ar trebui să se elaboreze dispoziții în ceea ce privește defecțiunile:
  ar trebui elaborat un protocol privind defecțiunile referitoare la comunicare sau de ordin tehnologic întrucât nu ar trebui să fie lăsat la latitudinea interpretului să soluționeze defecțiunile.
 • codul celor mai bune practici:
  serviciile juridice, profesioniștii din domeniul juridic și asociațiile de interpreți ar trebui să continue să coopereze pentru a îmbunătăți codurile conexe ale celor mai bune practici pentru videoconferințe și interpretare la distanță
Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.