Handbok

3.2.2.  Videokonferensutrustning - Ljud

Yttranden

56. Yttranden måste alltid vara klart begripliga och inga ord bör gå förlorade under videokonferensen.

Ljudet måste fortlöpande hålla hög kvalitet och inga yttre störningar får förekomma. Risken för att talkvaliteten försämras på grund av kompression av talsignaler bör undvikas. Detta innebär att vissa krav måste uppfyllas beträffande läppsynkronisering (en fördröjning på mindre än 0,15 sekunder) samt eliminering av eko, bakgrundsbuller och efterklang.

Det är särskilt viktigt att hänsyn tas till detta när tolkar medverkar i videokonferensen. Det är önskvärt att domaren eller en domstolstjänsteman kan justera volymen på plats för att kompensera skillnader i talets ljudstyrka.

Mikrofoner

57. Mikrofoner bör placeras på ett sådant sätt att alla talare kan göra sig klart förstådda, utan att bakgrundsbuller leder till förvrängningar.

Mikrofoner kan vara inbyggda (i bord eller på annat sätt) och bör helst vara skyddade mot avlyssning, vara riktningskänsliga och försedda med en knapp för avstängning av ljudet.

Under förhöret kan det uppstå situationer när domstolspersonalen behöver kunna stänga av mikrofonerna (t.ex. när en part samråder med sin advokat).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.