Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos arešto orderis

Europos arešto orderis (toliau – EAO) yra supaprastinta tarpvalstybinė teisminė perdavimo procedūra, taikoma patraukiant asmenis baudžiamojon atsakomybėn arba vykdant laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo. Vienos ES šalies teisminės institucijos išduotas orderis galioja visoje ES. Europos arešto orderio sistema veikia nuo 2004 m. sausio 1 d. Ji pakeitė ilgas ekstradicijos tarp ES valstybių narių procedūras.

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kaip ji veikia?

Tai yra vienos ES šalies teisminės institucijos prašymas suimti asmenį kitoje šalyje ir perduoti jį pirmajai šaliai, kur jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba bus vykdoma laisvės atėmimo bausmė ar sprendimas dėl įkalinimo. Šis mechanizmas grindžiamas teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Jis veikia visose ES šalyse.

Jis įgyvendinamas per tiesioginius teisminių institucijų ryšius.

Taikant EAO procedūrą institucijos turi užtikrinti įtariamųjų ir kaltinamųjų procesines teises, kaip antai teisę į informaciją, advokatą, vertėją ir teisinę pagalbą pagal šalies, kurioje jie buvo suimti, teisę.

Kuo EAO skiriasi nuo tradicinės ekstradicijos?

 1. Griežti terminai
  Šalis, kurioje asmuo suimamas, turi ne vėliau kaip per 60 dienų po suėmimo priimti galutinį sprendimą dėl Europos arešto orderio vykdymo.
  Jeigu asmuo sutinka būti perduotas, sprendimas dėl perdavimo turi būti priimamas per 10 dienų.
  Prašomas perduoti asmuo perduodamas kuo greičiau atitinkamų institucijų suderintą dieną, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo galutinio sprendimo dėl Europos arešto orderio vykdymo priėmimo.
 2. 32 kategorijų nusikaltimų atveju nebevykdoma abipusio baudžiamumo patikra
  32 kategorijų nusikaltimams nebetaikomas reikalavimas, kad atliktas veiksmas būtų laikomas nusikalstama veika abiejose šalyse. Vienintelis taikomas reikalavimas – orderį išdavusioje šalyje už ją skiriama didžiausia bausmė turi būti ne mažiau kaip 3 metai laisvės atėmimo.
  Kitų nusikalstamų veikų atvejais, perdavimas gali būti vykdomas su sąlyga, kad veiksmas būtų laikomos nusikalsta veika vykdančioje valstybėje narėje.
 3. Politinių jėgų nesikišimas
  Sprendimus savarankiškai priima teisminės institucijos, nesiremdamos politiniais motyvais.
 4. Savo piliečių perdavimas
  ES šalys nebegali atsisakyti perduoti savo piliečius, išskyrus atvejus, kai jos perima ieškomo asmens įkalinimo bausmės vykdymą.
 5. Garantijos
  EAO vykdanti šalis gali prašyti suteikti garantiją, kad
  : a. tais atvejais, kai paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, po tam tikro laiko asmuo įgytų teisę prašyti peržiūrėti nuosprendį;
  b. prašomas perduoti asmuo galėtų atlikti bet kokią paskirtą laisvės atėmimo bausmę vykdančiojoje šalyje, jei jis yra tos šalies pilietis arba nuolatinis gyventojas.

Riboti atsisakymo pagrindai
Šalis gali atsisakyti perduoti prašomą asmenį tik tuomet, jei esama bent vieno iš privalomųjų arba neprivalomųjų atsisakymo pagrindų:
Privalomieji pagrindai, kaip antai:

 • asmuo jau yra nuteistas už tą nusikalstamą veiką (ne bis in idem);
 • nepilnamečiai (asmuo nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio vykdančiojoje šalyje traukiama baudžiamojon atsakomybėn);
 • amnestija (vykdančioji šalis būtų galėjusi patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn, tačiau nusikalstamai veikai toje valstybėje taikoma amnestija).

Neprivalomieji pagrindai, kaip antai:

 • jei nusikaltimas nėra vienas iš 32 išvardytų EAO pagrindų sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje, tai, dvigubo baudžiamumo nebuvimas;
 • teritorinė jurisdikcija;
 • vykdančiojoje šalyje dar nagrinėjama baudžiamoji byla;
 • senaties terminas.

Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo vadovas

Siekdama palengvinti ir supaprastinti kasdienį susijusių teisminių institucijų darbą, Europos Komisija paskelbė Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo vadovą  PDF (2002 Kb) en. Vadove pateikiamos išsamios gairės dėl procesinių veiksmų išduodant ir vykdant EAO. Vadove taip pat pateiktas išsamus pagrindinių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su konkrečiomis EAO pagrindų sprendimo nuostatomis, išaiškinimas.

Vadovą visomis kalbomis galima rasti čia: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

EAO naudojimo statistika

2018 m. prašomi perduoti asmenys vidutiniškai buvo perduoti per:

 • jei sutinka – per 16,4 dienų,
 • jei nesutinka – per 45 dienas.

2019 m. prašomi perduoti asmenys vidutiniškai buvo perduoti per:

 • jei sutinka – per 16,7 dienų,
 • jei nesutinka – per 55,75 dienų.

2020 m. prašomi perduoti asmenys vidutiniškai buvo perduoti per:

 • jei sutinka – per 21,25 dienų,
 • jei nesutinka – per 72,45 dienų.

2021 m. prašomi perduoti asmenys vidutiniškai buvo perduoti per:

 • jei sutinka – per 20,14 dienų,
 • jei nesutinka – per 53,72 dienų.

2022 m. prašomi perduoti asmenys vidutiniškai buvo perduoti per:

 • jei sutinka – per 20,48 dienų,
 • jei nesutinka – per 57,29 dienų.

Atsakymai į klausimyną dėl EAO: 2014 PDF (1582 Kb) en | 2015 PDF (1479 Kb) en | 2016 PDF (1732 Kb) en | 2017 PDF (1268 Kb) en | 2018 PDF (1552 Kb) en | 2019 PDF (1082 Kb) en | 2020 PDF (1479 Kb) en | 2021 | 2022 PDF (1011 Kb) en

Turimi ne visų šalių duomenys; tačiau duomenys apie 2015, 2016 ir 2017 m. išduotus orderius yra išsamūs.

EAO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Išduota 14.948 16.144 16.636 17.491 17.471 20.226 15.938 14.789 13.335
Įvykdyta 5.535 5.304 5.812 6.317 6.976 5.665 4.397 5.144 4.540
Projektai, finansuojami pagal Teisingumo programą

Tyrimų projektas InAbsentiEAW yra lyginamoji teisės studija apie Europos arešto orderio taikymą asmenims, kurie nedalyvavo teismo procese, kuriame buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis (procesas in absentia). Praktika rodo, kad išduodant ir vykdant tokius EAO dažnai kyla problemų. Tyrimo projekto tikslas buvo išanalizuoti šių problemų priežastis ir parengti bendrus tokių EAO išdavimo standartus, kad būtų užtikrintas sklandus ir teisingas jų vykdymas. Tyrimas buvo atliktas remiantis konkrečių atvejų Airijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Rumunijoje ir Vengrijoje analize.

Europos arešto orderis ir kalinimo sąlygos

Nors visos valstybės narės turi laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK), yra didelių praktinių skirtumų, susijusių su kardomuoju kalinimu, taip pat smarkiai skiriasi materialinės kalinimo sąlygos. Kaip ESTT pripažino bylos Aranyosi/Căldăraru sprendime, tokie kalinimo sąlygų skirtumai daro realų poveikį valstybių narių tarpusavio pasitikėjimui ir Europos arešto orderiui veikimui. Nuo 2016 m. beveik 300 atvejų Europos arešto orderio vykdymas buvo atidėtas arba buvo atsisakyti jį vykdyti dėl realaus pavojaus, kad bus pažeistos pagrindinės teisės.

Siekiant patobulinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir gerinti kalinimo sąlygas visoje ES, 2022 m. gruodžio 8 d. buvo priimta Komisijos rekomendacija dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, procesinių teisių ir dėl materialinių kalinimo sąlygų. Šioje rekomendacijoje pateikiama apibendrinta būtiniausių standartų, taikomų materialinėms kalinimo sąlygoms ir procedūrinėms teisėms kardomojo kalinimo metu, apžvalga, daugiausia dėmesio skiriant kalinių pagrindinių teisių apsaugos svarbiausioms prioritetinėms sritims.

Susijusios nuorodos

Pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio

Ataskaita dėl Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo

Komisijos rekomendacija dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, procesinių teisių ir dėl materialinių kalinimo sąlygų

TVR Komisijos neoficialus dokumentas dėl Komisijos rekomendacijos dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, procesinių teisių ir dėl materialinių kalinimo sąlygų

Paskutinis naujinimas: 18/06/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.