Pénzeszközök és bizonyítékok biztosítása

Az Európai Unióban a bizonyítékok és vagyontárgyak befagyasztását lehet kérni büntetőeljárásban való felhasználásuk vagy elkobzásuk céljából. Erre a tanácsi kerethatározat alapján kerülhet sor, amely megállapítja azokat a szabályokat, amelyek szerint egy tagállam elismeri és saját területén végrehajtja egy másik tagállam igazságügyi hatósága által büntetőeljárás során kibocsátott, biztosítási intézkedést elrendelő határozatokat.

Mit takar a „biztosítási intézkedést elrendelő határozat”?

A határokon átnyúló eljárások esetében a „biztosítási intézkedést elrendelő határozat” a vagyon megrongálását, elváltoztatását, elmozdítását stb. megakadályozó,  valamely tagállam igazságügyi hatósága által hozott intézkedés. A bizonyíték büntetőeljárás során bizonyítékként felhasználható tárgyat, okiratot vagy adatot jelent. Az eljárásban részt vevő tagállamok: a „kibocsátó állam” (amely biztosítási intézkedést elrendelő határozatot hozott, hagyott jóvá vagy erősített meg bármely formában) és a „végrehajtó állam” (amelynek területén a vagyon vagy bizonyíték fellelhető).

A kettős büntethetőség vizsgálata nélkül végrehajtott határozatok

A főszabály alóli kivételként a kerethatározat alapján lehetőség van arra, hogy bizonyos bűncselekmények esetén ne vizsgálják a kettős büntethetőséget (azaz, hogy a magatartás mindkét érintett tagállamban büntethető-e). Ez az eljárás csak a kerethatározat 3. cikkében felsorolt, a kibocsátó állam joga által meghatározott olyan súlyos bűncselekmények esetén alkalmazandó, amelyek büntetési tételének felső határa a kibocsátó államban legalább három évig terjedő szabadságvesztés (azaz bűnszervezetben való részvétel, terrorizmus, korrupció, csalás, emberkereskedelem, erőszakos közösülés).

A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtási eljárása

A kibocsátó igazságügyi hatóság végrehajtás céljából közvetlenül a másik tagállamban hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatósághoz továbbítja a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot.  A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságai minden további alaki követelmény nélkül elismerik a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és megteszik az azonnali végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.  A végrehajtó állam szintén betartja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatósága által kifejezetten feltüntetett alaki követelményeket és eljárásokat.

Az elismerés vagy a végrehajtás megtagadásának indokai

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságai csak bizonyos körülmények között tagadhatják meg a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerését vagy végrehajtását: Ezekre példák: a tanúsítvány hiányzik, az érintett személy mentességet vagy kiváltságot élvez, ugyanezen tények esetében már született jogerős ítélet.

Az eljárás elhalasztása

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatósága elhalaszthatja a bizonyos körülmények között továbbított, biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását, pl. ha a határozat végrehajtása hátráltathat egy folyamatban lévő nyomozást vagy ha az érintett vagyont vagy bizonyítékot büntetőeljárás során már biztosítási intézkedést elrendelő határozat hatálya alá vonták.

Eljárási jogok

A tagállamok biztosítják, hogy az érdekelt felek, a harmadik feleket is beleértve, felfüggesztő hatállyal nem járó jogorvoslattal élhessenek a biztosítási intézkedést elrendelő határozatokkal szemben.

Utolsó frissítés: 22/01/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.