Zamrznitev sredstev in zavarovanje dokazov

Morda bo treba na ravni Evropske unije zaseči premoženje in dokaze, da bi se lahko uporabili v kazenskem postopku ali bi se lahko odvzeli. To lahko storimo na podlagi okvirnega sklepa Sveta, v katerem so določena pravila, s katerimi bo država članica na svojem ozemlju priznala in izvršila sklep o zasegu, ki ga je izdal pravosodni organ druge države članice v okviru kazenskega postopka.

Kaj je "sklep o zasegu"?

Za namene čezmejnega postopka pomeni "sklep o zasegu" vsak ukrep, ki ga sprejme pravosodni organ v eni od držav članic, da bi preprečil uničenje, spremembo, premestitev itd. premoženja. Dokazi so predmeti, dokumenti ali podatki, ki lahko kot dokazno gradivo služijo v kazenskem postopku. Državi članici, ki sodelujeta v postopku, sta: "država izdaje" (ki je izdala, uveljavila ali na kakršenkoli način potrdila sklep o zasegu) in "država izvršitve“ (na ozemlju katere se nahajata premoženje ali dokaz).

Odločbe, izvršene brez preverjanja obstoja identitete norme

Kot izjema k splošnemu pravilu je na podlagi okvirnega sklepa mogoče, da se za določena kazniva dejanja ne preverja obstoj identitete norme (t. i. dvojna kaznivost, pri čemer se preverja, ali je ravnanje kaznovano v obeh zadevnih državah članicah).  Ta postopek se uporablja samo pri hudih kaznivih dejanjih, opredeljenih v členu 3 okvirnega sklepa, če se v državi izdaje kaznujejo s kaznijo zapora za obdobje najmanj treh let (npr. sodelovanje v kriminalni združbi, terorizem, korupcija, goljufije, trgovanje z ljudmi, posilstvo).

Postopek izvršitve sklepov o zasegu

Za izvršitev sklepa o zasegu pravosodni organ, ki je sklep izdal, pošlje potrdilo neposredno pristojnemu pravosodnemu organu v izvršitev v drugi državi članici. Pristojni pravosodni organi države izvršitve morajo priznati sklep o zasegu brez nadaljnjih formalnosti in nemudoma ukrenejo vse potrebno za njegovo takojšnjo izvršitev. Država izvršitve mora upoštevati tudi formalnosti in postopke, na katere pristojni pravosodni organ države izdaje posebej napoti pri izvršitvi sklepa o zasegu.

Razlogi za nepriznanje ali neizvršitev

Pristojni pravosodni organi države izvršitve lahko zavrnejo priznanje ali izvršitev sklepa o zasegu le v določenih primerih, kot denimo: potrdilo ni izdelano, zadevna oseba ima imuniteto ali privilegij, zaradi istih dejstev je že bila izrečena pravnomočna odločba.

Preložitev postopka

Pristojni pravosodni organ države izvršitve lahko v določenih primerih odloži izvršitev sklepa o zasegu, če bi njegova izvršitev na primer lahko škodovala kazenski preiskavi v teku ali sta premoženje ali dokaz že predmet sklepa o zasegu v okviru kazenskega postopka.

Procesne pravice

Države članice morajo zagotoviti, da ima vsaka zainteresirana oseba, vključno s tretjimi osebami, pravna sredstva brez odložilnega učinka proti sklepu o zasegu.

Zadnja posodobitev: 22/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.