Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Lietuva


Nacionalinė teisė
Pavadinimas Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data Įsigaliojimo data PDF
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 01/01/9999 01/03/2007 legislation481_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo ne šiai veiklai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo 01/01/9999 08/02/2001 legislation152_lt.pdf
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 10/11/1994 07/12/1994
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas 19/12/2013 13/06/2014
24 įrašai rasta, rodoma nuo 21 iki 24. Tinklalapis: Pirmas tinklalapis Pirmesnis tinklalapis 1 2 3
Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra

Bylos
Nacionalinis numeris Bendrinis pavadinimas Direktyvos dalis Sprendimo rūšis Sprendimo data
Court of Appeal, Judgement e2A-694-302/2019 N/A

link

Teismo sprendimas apeliacinėje byloje 2019/12/30
Supreme Court, Judgement e3K-3-321-687-2019 N/A

link

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2019/10/29
Supreme Court, Judgement e3K-3-239-378/2019 N/A

link

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2019/07/11
Supreme Court, Judgement 3K-3-221-403-2019 N/A

link

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2019/06/27
Supreme Court, Judgement e3K-3-158-469/2019 N/A

Article 3

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2019/04/25
Supreme Court, Judgement e3K-3-131-378/2019 N/A

Article 5

Article 5

ANNEX I, 1., (h)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2019/04/11
Supreme Court, Judgment e3K-3-318-611/2017 N/A

Article 3

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2018/12/19
Supreme Court, Judgment e3K-3-17-701/2018 N/A

ANNEX I, 1., (h)

ANNEX I

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2018/12/19
Supreme Court, Judgment e3K-3-499-684/2018 N/A

ANNEX I

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2018/12/19
3K-7-1/2003 link

ANNEX I, 1., (l)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2003/01/09
20 įrašai rasta, rodoma nuo 11 iki 20. Tinklalapis: Pirmas tinklalapis Pirmesnis tinklalapis 1 2
Teisinė literatūra
Nuoroda Pavadinimas Autorius Paskelbimo metai
Vilnius, 2005, p. 48 Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection) Danguolė Bublienė 2005
Vilnius, 2009, p. 391 Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts) Danguolė Bublienė 2009
BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 59. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 58. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99). Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas BUBLIENĖ, D. 2007
BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? In Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? BUBLIENĖ, D. 2012
Vilnius, 2006, p. 38 Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje” Ignas Vėgėlė 2006
Teisė, pp. 100-118. Control of unfair terms in B2B contracts under Lithuanian law. BALČIŪNĖ, A. 2017
Current Issues of Business & Law nº 10 Controlling unfair contract terms in consumer contract relationships DIRGELIENE, I and PECKYS, M. 2015
BUBLIENĖ, Danguolė, ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? In Teisė, 2012, v. 84. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? BUBLIENĖ D., ZEMLYTĖ, E. 2012
10 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1
Kita medžiaga
Pavadinimas Išplaukia iš
The most common unfair contract terms. Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
3 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1