Registrele comerțului în țările UE

În Europa, registrele comerțului oferă o gamă largă de servicii, care pot varia de la un stat membru la altul.

Serviciile principale furnizate de toate registrele sunt înregistrarea, analizarea și stocarea informațiilor privind întreprinderile, cum ar fi informațiile privind forma juridică a unei întreprinderi, sediul acesteia, capitalul său și reprezentanții săi legali, precum și punerea acestor informații la dispoziția publicului.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la registrele din statele membre, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, faceți clic pe drapelul țării care vă interesează din lista de pe această pagină.

Ultima actualizare: 31/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.