Företagsregister i EU-länderna

Företagsregistren i Europa erbjuder många tjänster som kan variera mellan medlemsländerna.

De grundläggande tjänster som alla register erbjuder är att registrera, granska och lagra uppgifter om företag, t.ex. bolagsform, säte, kapital och firmatecknare, och att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten.

Du kan få närmare information om registren i EU-länderna och i Island, Liechtenstein och Norge genom att klicka på det relevanta landets flagga på denna sida.

Senaste uppdatering: 31/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.