Traducători/Interpreți autorizați

Dacă aveți nevoie să înțelegeți și să vă faceți înțeles în cadrul unei audieri care are loc într-un alt stat membru sau dacă aveți nevoie de traducerea juridică a unui contract sau a unui alt document oficial, puteți apela la serviciile unui interpret sau ale unui traducător juridic.

Introducere

Odată cu creșterea mobilității și a migrației pe teritoriul Uniunii Europene, se înregistrează, de asemenea, o creștere proporțională a numărului de relații de toate tipurile (comerciale, juridice, educaționale sau personale) între cetățeni de diferite cetățenii, de diferite culturi și care vorbesc limbi diferite. Aceasta generează apariția unei game variate de situații în care sunt necesare servicii de traducere și de interpretariat. Cum multe dintre aceste situații necesită aprobarea sau prezența autorităților (cel mai frecvent, instanțe judecătorești sau alte instituții juridice), solicitarea traducerii autorizate a documentelor redactate inițial într-o altă limbă a devenit o situație destul de comună.

Scopul unei traduceri autorizate este de a certifica faptele în cadrul unei proceduri judiciare sau administrative sau al unei acțiuni în instanță, precum și de a obține recunoașterea faptelor juridice dintr-o altă țară și de a aplica legislația națională cetățenilor străini (drept internațional privat).

Serviciile de traducere autorizată sunt organizate în mod diferit în statele membre ale Uniunii Europene, cadrul profesional fiind și el foarte diferit (sisteme și practici eterogene). De exemplu, în țările în care se aplică dreptul continental, cum ar fi Spania și Grecia, profesia de traducător autorizat face obiectul unor norme de admitere diferite și este practicată în condiții de lucru care variază din punct de vedere al statutului, remunerării sau procedurii de autorizare.

Ce este un traducător specializat în domeniul juridic?

Un traducător produce un document scris prin traducerea unui text dintr-o limbă în alta. Un traducător specializat în domeniul juridic trebuie să cunoască nu numai conceptele de bază și terminologia juridică, ci și domeniul în care se aplică acestea. Traducerile juridice se află în centrul comunicării multilingve, deoarece permit cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor juridice și guvernamentale să comunice, în ciuda diferențelor lingvistice și culturale, în interiorul și în afara granițelor statelor. Traducerile juridice necesită cunoașterea terminologiei de specialitate și a convențiilor lingvistice care sunt utilizate în documentele respective. Făcând parte dintr-o echipă juridică și putând colabora cu specialiști în drept, traducătorul specializat în domeniul juridic vă ajută să înțelegeți pe deplin orice situație specifică și terminologia juridică necesară. Cunoscând sistemul (sistemele) și procedurile juridice în cauză, traducătorul specializat în domeniul juridic vă poate acorda asistență în demersurile juridice pe care le întreprindeți.

Standardele profesionale referitoare la competențele lingvistice și de traducere, precum și cunoașterea sistemelor, a procedurilor, a terminologiei și a convențiilor lingvistice care se aplică în cazuri specifice sunt foarte importante atunci când căutați un traducător specializat în domeniul juridic.

Ce este un interpret specializat în domeniul juridic?

Un interpret oferă servicii de traducere orală, folosind diferite tipuri de interpretare dintr-o limbă în alta (simultană, consecutivă sau de tip chuchotage). Interpreții specializat în domeniul juridici lucrează, în principal, cu avocați, desfășurându-și activitatea în contexte juridice, cum ar fi procese, declarații, audieri, medieri, arbitraj, întâlniri cu clienții etc. Acești experți vă ajută să comunicați cu alte părți în cazul în care sunteți implicat în proceduri transfrontaliere.

Traducători/interpreți ai instanței

Traducătorii/interpreții instanței sunt autorizați să traducă acte oficiale (certificate de căsătorie, certificate de studii, diplome de studii superioare, documente depuse în instanță, hotărâri judecătorești etc.), precum și să asigure servicii de interpretariat în instanță (de exemplu, atunci când părțile sau martorii depun mărturie), la secții de poliție (în timpul interogatoriului, după arestare) sau în fața autorităților administrative (de exemplu, în timpul inspecțiilor vamale). Traducătorii/interpreții autorizați ai instanței își pun ștampila oficială pe traducere pentru a o certifica.

De obicei, aceștia trebuie să fi urmat studii universitare în limba (limbile) pentru care oferă servicii și să fi dobândit diferite competențe de traducere și interpretare, deși cerințele variază de la un stat membru la altul.

Majoritatea statelor membre ale UE au un sistem de selectare și numire a traducătorilor/interpreților instanței. De obicei, un traducător autorizat poate lucra și ca interpret autorizat. Denumirile oficiale pentru traducătorii/interpreții instanței variază în funcție de țară.

Cum pot găsi un traducător/interpret?

În prezent, puteți găsi un traducător sau un interpret specializat în domeniul juridic accesând bazele de date naționale specializate.  Cu toate acestea, nu există astfel de baze de date în toate statele membre. Uneori, site-urile internet ale Ministerelor Justiției sau ale instanțelor regionale superioare conțin un link către registre oficiale sau semi-oficiale cu traducători/interpreți autorizați.

În materie penală, statele membre au avut obligația, conform Directivei 2010/64/UE să facă toate eforturile pentru a crea un astfel de registru până la 27 octombrie 2013, termenul stabilit pentru transpunerea directivei în legislația națională. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie o procedură sau un mecanism pentru a stabili dacă persoanele suspectate sau acuzate au nevoie de asistența unui interpret și a unui traducător și este obligația statelor membre să le asigure fără întârziere servicii de interpretariat persoanelor suspectate sau acuzate. Pentru a se garanta exercitarea dreptului la apărare ar trebui să se asigure traducerea documentelor esențiale dar, în mod excepțional, se poate asigura o traducere orală sau un rezumat oral al acelor documente esențiale, cu condiția să nu fie prejudiciată corectitudinea procedurilor. Statele membre suportă costurile de interpretare și traducere indiferent de rezultatul procedurilor.

Pentru a obține informații mai detaliate, de exemplu cu privire la:

  • organismul care administrează baza de date națională corespunzătoare;
  • normele aplicabile în cazul recurgerii la serviciile traducătorilor și interpreților;
  • zonele geografice de competență ale traducătorilor și interpreților;
  • formarea/calificările traducătorilor și interpreților;
  • costuri;
  • sisteme de asigurări și procedurile de soluționare a reclamațiilor,

selectați unul dintre drapelele din partea dreaptă.

Ultima actualizare: 01/02/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.