Sodna praksa EU

Pravo Evropske unije (EU) morajo uporabljati vsa sodišča držav članic (nacionalna, regionalna ali lokalna sodišča), Sodišče Evropske unije pa zagotavlja, da se pravo EU uporablja in razlaga na enak način v vseh državah članicah. Zato sodno prakso EU v glavnem razvija Sodišče Evropske unije.

Sodišče Evropske unije sestavljata dve sodišči: Sodišče in Splošno sodišče (ustanovljeno leta 1988).

Sodišče je organ sodne oblasti Evropske unije in v sodelovanju s sodišči in tribunali držav članic zagotavlja uporabo in enotno razlago prava Evropske unije. Sodišče je večjezična institucija, saj je lahko jezik zadeve kateri koli uradni jezik Evropske unije. Sodišče mora zagotoviti razširjanje svoje sodne prakse v državah članicah.

Od ustanovitve naprej sta sodišči, ki sestavljata Sodišče Evropske unije, izdali približno 38 000 sodb.

Od leta 1997 je sodna praksa na voljo na spletišču sodišča v vseh uradnih jezikih EU. Podatkovne zbirke obsegajo popolna besedila sodb in mnenj Sodišča, mnenj generalnih pravobranilcev in odredb sodišč EU. V podatkovni zbirki lahko iščete po številki zadeve, datumu, imenih strank, referenčnih besedah v besedilu itd. Poleg tega podatkovna zbirka obsega tudi povzetke odločb, informacije o odločbah, ki niso bile objavljene v sodnih poročilih, in obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Druge pomembne podatkovne zbirke sodne prakse so:

  • EUR-Lex, pravna podatkovna zbirka Evropske unije: sodna praksa EU v vseh uradnih jezikih EU, vključno s sodno prakso pred 17. junijem 1997,
  • JURIFAST Združenja državnih svetov in vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije (ACA Evrope), ki vsebuje odločbe v postopkih predhodnega odločanja Sodišča Evropske unije in pomembna vprašanja sodišč držav članic, predložena v predhodno odločanje (ta podatkovna zbirka deluje v angleščini in francoščini),
  • JURE, podatkovna zbirka Evropske komisije, ki vsebuje sodno prakso na področju civilnih in gospodarskih zadev ter priznavanja in izvrševanja sodb v državi, ki ni država izdaje sodbe. Obsega tudi sodno prakso v zvezi s pomembnimi mednarodnimi konvencijami (tj. Bruseljsko konvencijo iz leta 1968, Lugansko konvencijo iz leta 1988) ter sodno prakso EU in držav članic.
Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.