Retssystemer i de enkelte lande

Der er store forskelle mellem medlemsstaternes retssystemer, som afspejler forskelle i de nationale retlige traditioner.

Domstole

I de fleste medlemsstater findes der forskellige domstole. Generelt er der tre former:

De almindelige domstole behandler primært tvister i civilsager (dvs. tvister mellem borgere og/eller virksomheder) og/eller straffesager. Desuden har mange medlemsstater specialdomstole, som f.eks. tager sig af tvister mellem offentlige myndigheder og borgere eller virksomheder (administrative anliggender osv.).

Endvidere har mange medlemsstater en institution eller domstol, der skal sikre, at forfatningen ikke krænkes. Mange af disse domstole eller institutioner kan blive bedt om at afgøre, om en bestemt lov eller lovgivning stemmer overens med de forfatningsmæssige krav. Nogle af domstolene kan behandle konkrete sager, men kun som sidste instans.

Ud over oplysningerne på de landespecifikke sider (se listen over flag til højre) findes der værdifulde oplysninger på følgende europæiske websteder (listen er ikke udtømmende):

Sådan finder man den rette domstol

Hvis man er involveret i en retssag eller forventer at blive det, er det vigtigt at finde den domstol, der er kompetent til at behandle den pågældende sag. Hvis man anlægger en sag ved den forkerte domstol, eller hvis der er uenighed om spørgsmålet om kompetence, er der stor risiko for at forsinke sagen eller endog for, at sagen bliver afvist på grund af manglende kompetence.

Hvis en retssag har en grænseoverskridende dimension og f.eks. involverer parter, der bor i forskellige medlemsstater, skal man først afgøre, hvor sagen skal behandles. Portalens afsnit "Sagsanlæg ved en domstol" giver vejledning om hele processen.

Andre retlige myndigheder og institutioner

I de fleste medlemsstater består retssystemet både af domstole og andre retlige myndigheder og institutioner, der udøver offentlig myndighed, såsom offentlige anklagere eller i visse sager statsanklagere, notarer eller fogeder. Oplysninger om private advokater, notarer og dertil knyttede erhverv, der udfylder vigtige funktioner i retssystemet, kan fås på siden om juridiske erhverv.

Den offentlige anklager eller anklagemyndighed, der betragtes som en del af retssystemet i mange medlemsstater, spiller en afgørende rolle i straffesager. Der er store forskelle mellem anklagemyndighedens ansvar og status i de forskellige medlemsstater. Oplysninger kan fås ved at klikke på den relevante medlemsstats flag i afsnittet om almindelige domstole og også på følgende websteder:

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.