Tiltalte i straffesager

Hvis man er mistænkt eller anklaget for et strafbart forhold, kan disse faktablade give en idé om straffesagen og dens forskellige trin. Faktabladene beskriver, hvilke rettigheder og forpligtelser man har på hvert trin i forløbet lige fra efterforskningen forud for sagen til sagen er afsluttet. De indeholder også oplysninger om, hvordan mindre forseelser, såsom færdselsforseelser, behandles.

Hvis man er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse, nyder man visse lovsikrede rettigheder, som skal respekteres. Man skal kende disse rettigheder, og man bør også være klar over, hvad der sker i de forskellige faser af straffesagen. Faktabladene dækker de vigtigste områder og beskriver bl.a. hvilken myndighed der forestår efterforskningen, hvordan man får juridisk rådgivning, hvilken rolle og hvilke beføjelser de forskellige instanser har, hvilke processuelle frister der eventuelt skal overholdes, og hvilken bistand man kan få. De indeholder også oplysninger om tiltaltes forpligtelser i løbet af sagen.

Der er forskel på de enkelte landes systemer, og det er derfor vigtigt at forstå forløbet og være klar over sine rettigheder og pligter. Når man læser faktabladene, bør man være opmærksom på, hvordan man skal forholde sig, og hvilke frister der eventuelt gælder.

Følgende faktablade beskriver de vigtigste trin i en straffesag i de forskellige medlemsstater, hvilke rettigheder man har, og hvilke grundlæggende regler man skal følge for at udøve dem.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Oplysningerne kan ikke erstatte juridisk rådgivning og er kun til orientering. Har man brug for hjælp, bør man derfor altid kontakte en advokat eller en anden rådgiver for at være helt sikker på, hvad der gælder i den konkrete sag.

Henvisninger i disse faktablade til personer af hankøn skal også betragtes som en henvisning til personer af hunkøn og omvendt, medmindre andet tydeligt fremgår af konteksten.

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.