Obrasci za sporove male vrijednosti


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 861/2007.


Uredbom Vijeća 861/2007 od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti teži se poboljšanju i pojednostavnjenju postupaka u potrošačkim i gospodarskim sporovima za koje vrijednost potraživanja ne prelazi 5000 EUR.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Postupak za sporove male vrijednosti funkcionira na temelju standardnih obrazaca. Postupak se odvija pisanim putem, osim ako sud smatra da je nužno usmeno ročište.

Uredbom se također utvrđuju vremenska ograničenja za stranke i sud kako bi se parnični postupak ubrzao.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o sporovima male vrijednosti.

Druge poveznice

Korisnički priručnik o europskom postupku za sporove male vrijednosti  PDF (1824 Kb) hr

Praktični vodič za primjenu europskog postupka za sporove male vrijednosti  PDF (2369 Kb) hr

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

 • Obrazac A - Obrazac tužbenog zahtjeva
  • na hrvatski
 • Obrazac B - Zahtjev suda za dopunu i/ili ispravak obrasca tužbenog zahtjeva
  • na hrvatski
 • Obrazac C - Obrazac za odgovore
  • na hrvatski
 • Obrazac D - Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti ili sudskoj nagodbi
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 28/07/2022