Spori majhne vrednosti – obrazci


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 861/2007.


Namen Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je izboljšanje in poenostavitev postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah, pri katerih vrednost zahtevka ne presega 5000 EUR.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti se izvaja z uporabo standardnih obrazcev. Postopek je pisni, razen če sodišče meni, da je potrebna glavna obravnava.

V Uredbi so prav tako določeni roki za stranke in sodišče, da se pospeši reševanje sodnih sporov.

Uredba določa štiri standardne obrazce.

Dodatne informacije boste našli na spletni strani o postopku v sporih majhne vrednosti.

Sorodni dokumenti

Uporabniški priročnik za Evropski postopek v sporih majhne vrednosti  PDF (1830 Kb) sl

Praktični vodnik za v sporih majhne vrednosti PDF (2377 KB) sl

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

 • Obrazec A - Obrazec zahtevka
  • v slovenščina
 • Obrazec B - Poziv s strani sodišča k dopolnitvi in/ali popravku obrazca zahtevka
  • v slovenščina
 • Obrazec C - Obrazec za odgovore
  • v slovenščina
 • Obrazec D - Potrdilo v zvezi s sodbo, izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ali sodno poravnavo
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 28/07/2022