Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet ovat jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmien ydin. Ne vastaavat useimmista oikeudenkäynneistä. Niiden toimivalta vaihtelee huomattavasti. Tässä osassa annetaan tietoa yleisistä tuomioistuimista ja niiden toimivallasta kussakin jäsenvaltiossa.

Useimpien jäsenvaltioiden yleisissä tuomioistuimissa järjestetään pääasiassa kahdenlaisia oikeudenkäyntejä:

  • rikosoikeudenkäyntejä, jotka koskevat rangaistavia rikkomuksia tai rikoksia (kuten varkauksia, ilkivaltaa, petoksia jne.); näissä tuomioistuimissa voidaan määrätä rangaistuksia, ja niitä kutsutaan usein "rikostuomioistuimiksi",
  • siviilioikeudenkäyntejä, jotka koskevat kansalaisten ja/tai yritysten välisiä riita-asioita (esimerkiksi vuokrasopimukseen, palvelusopimukseen, avioeroon jne. liittyviä ongelmia); näitä tuomioistuimia kutsutaan usein "siviilituomioistuimiksi".

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.