Nationale gespecialiseerde rechtbanken

In verschillende lidstaten zijn er gespecialiseerde rechtbanken, die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. Dergelijke rechtbanken behandelen geschillen in verband met bestuursrechtelijke kwesties en soms geschillen tussen particulieren of bedrijven.

Verschillende lidstaten kennen gespecialiseerde rechtbanken voor bestuursrechtelijke zaken, oftewel geschillen tussen overheidsinstanties en particulieren of bedrijven met betrekking tot beslissingen van het openbaar bestuur, zoals geschillen over bouwvergunningen, een vergunning om een bedrijf te runnen of een belastingaanslag.

In sommige lidstaten zijn er ook gespecialiseerde rechtbanken voor geschillen tussen particuliere personen en/of bedrijven ("civiele zaken") op het gebied van arbeidsrelaties.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.