Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager

Det ERN (på det civile og handelsretlige område) fremmer netværkssamarbejde mellem de retslige myndigheder i EU-landene for at forbedre det retlige samarbejde.