Prelucrarea automată

Informații privind situația actuală a acceptării mijloacelor de comunicare electronice de către instanțele naționale.

În ultimii ani, tot mai multe state membre au introdus modificări în legislație prin care se permite utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și de informare în cadrul procedurilor judiciare civile. Aceste schimbări permit comunicarea dintre autoritățile judiciare și părțile implicate în proceduri prin intermediul unor mijloace noi, cum ar fi internetul.

În unele cazuri, procedurile pot fi inițiate în urma unei cereri electronice pe care reclamantul o trimite online instanței; în alte cazuri, instanțele pot notifica sau comunica părților acte judiciare în format electronic; iar în alte cazuri, toate comunicările sunt efectuate pe cale electronică. Există unele state membre în care utilizarea internetului în scopuri de comunicare este acceptată în aproape toate tipurile de proceduri civile, în timp ce în alte state aceasta este limitată la anumite tipuri speciale de proceduri.

Utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare în proceduri civile nu trebuie să pună în pericol drepturile fundamentale ale părților. Accesul la justiție nu poate fi împiedicat de faptul că părțile nu dispun de anumite mijloace tehnice de comunicare. În plus, legislația națională ar trebui să garanteze că procesul de comunicare prin intermediul internetului nu pune în pericol protecția adecvată a datelor sensibile utilizate în cursul procedurilor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.